MTÜ SAAREPIIGA KOOLITUS

Mittetulundusühing Saarepiiga Koolitus on asutatud 01.04.1996,

MTÜ tegevus kasvas välja tütarlaste klubist, mis aastatega oli laienenud, ning vajas tulevikutegevuste läbiviimiseks juriidilist vormi. Jätkates esteetikakooliga ja iludusvõistluste korraldajana. MTÜ on korraldanud 4 aastat Kuressaare Sambafestivali; 12 aastat Saarepiiga iluduskonkurssi, 6 aastat Saaremaa Mini Missi ja Mini Misteri konkurssi, 3 aastat Saare Maakonna laste ja noorte vabaajamessi, 3 aastat laste kultuurilaagrit.

1999 asutas MTÜ esimese erahuvikool Saaremaal – Saare Noote Huvikooli loomine sai ajendi varasemast tegevusest – tütarlaste esteetikaklubist ning laienenud huviringide valikust.

Põhirõhk oli esteetika- ja moeringidel ning tantsuringidel, lisandusid ka väikelaste muusikaringid. Huvi oli suur ja konkurents peaaegu puudus. Ühtekokku leidis huvikoolist 6 aasta jooksul erinevaid  tegemisi ligi kolmsada last-noort.

Teise õppeasutusena  sai loodud eralasteaed, see oli aasta 2000– Kesklinna Eralasteaed/ aastast 2010 Kesklinna Eralasteaed NAERUSUU (koduleht siin).

Eralasteaed sai tegevuskohaks Kuressaare kesklinnas samal aastal suletud munitsipaallasteaia hoone. Alustati kahe rühmaga ja laste arv oli alla kolmekümne, kuid juba esimesel aastal avati poole õppeaasta pealt lisarühm. Nii on jätkatud kolmerühmalisena.

Tänaseni tegutseb hoones hinnatud lasteaed, kuhu soovijaid rohkem kui kohti, vaatamata sellele, et 2012 aasta sügisest avati ka neljas rühm.

2005 – kolmanda õppeasutuse loomisel oli ettepaneku tegijaks Kuressaare Gümnaasiumi direktor Toomas Takkis, tema ettepanek oli  ühendada Kuressaare Gümnaasium huvitegevus ja erahuvikool Saarte Noorte Huvikool. See andis võimaluse huvikooli arengu laiendamiseks ja nii oli MTÜ Saarepiiga Koolitus taas olnud ühe haridusasutuse loomisel – KG Huvikool Inspira.-  kuigi küll asutajaks juriidiliselt oli KG Sihtasutus.

2012a. juuni keskpaigas liitus Euroopa Liidu Sotsiaalfondi projektiga Töölesaamist toetavad hoolekandeteenused (Meede 1.3.3). Struktuuritoetusest rahastatud projekt: Tööle – tugiisiku, isikliku abistaja või lapsehoiuteenuse abiga., kestab kuni 31.maini 2013. Projekti rakendajaks on OÜ Sinu Koolituspartner, kes on ühtlasi meie partneriks. Projekti kestel pakub lasteaed hoiuteenust  projektis osalejatele ja ka teistele teenusest huvitatutele.

2012 aasta sügisest  on koostööleping ka Kuressaare Linnavalitsusega puudega lapse tugiisiku teenuse osas.

2012 aasta sügisest omab MTÜ Saarepiiga Koolitus hoiuteenuse litsentsi ja on kantud riiklikusse majandustegevuste registrisse.

 

Aruanne 2010

Aruanne 2011